Prawie 120 milionów złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego - tyle wynosi dofinansowanie do tzw. Mega Projketu Drogowego, w którym udział biorą wszystkie powiaty województwa. Większość dróg ma duże znaczenie strategiczne.

W sumie inwestycje warte około 210 milionów złotych są w prawie 60 proc. dofinansowane z środków RPO. Niektóre z nich łączą się z rozbudowywaną siecią dróg ekspresowych.

Ponadto w 137 gminach powstanie około 86 kilometrów dróg dojazdowych do pól. Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na ten cel to ponad 6 milionów złotych.

Łącznie, dzięki podpisanym umowom z samorządami, powstanie lub zostanie zmodernizowanych ponad 340 kilometrów dróg.