Dziś w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie rządowych agencji rolnych. Efektem jest decyzja o przejęciu przez należący do skarbu państwa Rynek Hurtowy w Elizówce, Grupy producenkiej Lubsad i otwarcie skupu owoców. To odpowiedź na bardzo trudną sytuację na rynku.

Należący do skarbu państwa LUBELSKI rynek hurtowy "Elizówka" przejmie znajdującą się w stanie upadłości grupę producencką Lubsad i rozpocznie skup owoców - to odpowiedź na bardzo truddna sytuację na rynku, bardzo niskie ceny albo wręcz brak skupu Grupa Lubsad zrzesza 90 producentów owoców. Posiada dwa zakłady produkcyjne w Motyczu oraz Poniatowej.

Do tej pory państwo nie miało, żadnych środków zeby wpływać na ceny rynkowe owoców. Rolnicy musieli sie poddac dyktatowi firm prowadzacych skup. Przejęcie grupy Lubsad ma być pierwszym krokiem do zmiany tej sytuacji Skup ma ruszyć w najblizszych dniach. Owoce będą mrożone albo przetwarzane na sok, w przyszłości oferta ma być rozszerzona o skup i przerób warzyw.

Sam rynek hurtowy ma sie stac centrum dystrybucji żywności. Efektem spotkania jest też zapowiedź utworzenia w Lublinie Centrum Obsługi Rolnika. Nowa instytucja ma powstać na terenie Rynku w Elizówce i skupiać wszystkie agencje związane z rolnictwem. Ma ułatwić rolnikom dostęp do usług związanych z prowadzeniem i rozwojem gospodartw.