Prawdziwe tłumy, głównie rolników z całego regionu - w Końskowoli.Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zorganizował dziś dzień otwarty. Były pokazy sprzętu, warsztaty i wymiana doświadczeń.

To jeden z szesnastu w Polsce i jedyny na Lubelszczyźnie - ośrodek doradztwa rolniczego. W Końskowoli działa od ponad 60 lat. Skalę pomocy najlepiej pokazują liczby. Rocznie specjaliści z Końskowoli udzialeją blisko 50 tysięcy porad. Głównie dotyczących unijnego dofinansowania.

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego próbuje także promować i wdrażać nowe technologie. Dziś już nikogo nie dziwi, że w niektórych gospodarstwach rolnych, obok specjalistycznych maszyn, pracują także drony. Dzień Otwarty ośrodka w Końskowoli ma przede wszystkim promować jego działalność wśród rolników. Były pokazy sprzętu, warsztaty i oczywiście wspólna zabawa.

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli zapowiada, że chce rozwijać doradztwo technologiczne. Wkrótce mają być prowadzone warsztaty i i prezentacje nowego sprzętu.