Do Ogrodu Saskiego będzie można zabrać czworonoga. To decyzja Naczelnego Sądu Administracyjnego, który przychylił się do skargi kasacyjnej złożonej przez członków grupy "Lublin z psem". Początkowo sąd pierwszej instancji uznał, że radni mogli uchwalić regulamin, który zabrania wstępu do zabytkowego parku czworonogom, ale Naczelny Sąd Administracyjny był innego zdania.

W ubiegłym roku Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł, że Rada Miasta miała prawo zabronić wstępu do najstarszego lubelskiego parku czworonogom, ponieważ regulamin parku jest prawem miejscowym, którego kształtowanie należy do radnych. Ponadto sąd uznał, że takie zakazy obowiązują również w innych miastach.

Z taką argumentacją nie zgodzili się właściciele czworonogów zrzeszeni wokół grupy "Lublin z Psem", którzy od czterech lat, czyli od momentu otwarcia po przeprowadzonym remoncie Ogrodu Saskiego, walczyli o możliwość wstępu do parku razem z czworonogami.

Odwołali się od wyroku składając skargę kasacyjną, a warszawski Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że regulamin, który ogranicza prawo do spacerów z psem jest niezgodny z przepisami.

Decyzja sądu jest ostateczna.