Trudna sytuacja plantatorów malin z Lubelszczyzny. Skarżą się na niskie ceny w skupach i obawiają o przyszłość swoich plantacji. Liczą na wsparcie rządu. Do sprawy odniósł się dziś wojewoda lubelski Przemysław Czarnek. Problemami na rynku owoców miękkich zajmowali się też radni podczas sesji sejmiku województwa.

Głosowanie nad przyjęciem stanowiska w sprawie sytuacji na rynku owoców miękkich poprzedziła długa dyskusja na sejmiku województwa. Ostatecznie na tak było 27 radnych. W dokumencie radni apelują do rządu, Sejmu i Senatu RP "o jak najszybsze podjęcie działań ratunkowych".

Sejmik województwa lubelskiego przyjął też stanowisko w sprawie trudnej sytuacji rolników spowodowanej suszą - za było 23 radnych, 4 wstrzymało się od głosu.

Do sytuacji plantatorów malin w województwie lubelskim, zwłaszcza w powiecie kraśnickim odniósł się też wojewoda lubelski Przemysław Czarnek. Zapowiedział działania mające na celu wsparcie rolników.

Wojewoda zapowiedział nasilenie kontroli importu owoców miękkich przywożonych do Polski. W sprawie trudnej sytuacji na rynku zapowiedział spotkanie ekspertów w Lubelskiej Izbie Rolniczej.