Chełm stać na więcej, Chełm może być lepiej zarządzany - mówił dziś kandydat zjednoczonej prawicy na prezydenta tego miasta, Jakub Banaszek. Przedstawiła go wicemarszałek sejmu, Beata Mazurek.

Jakub Banaszek chce swój program oprzeć na sześciu filarach tematycznych. To m.in. gospodarka, oświata, kultura i turystyka. Kandydat zaznacza, że jego program cały czas powstaje podczas konsultacji z mieszkańcami, dlatego nie chce zdradzać szczegółów. Podkreśla, że chce stawiać na przygraniczne położenie Chełma i wykorzystać do rozwoju ekspresową 12-tkę i obwodnicę miasta.

Jakub Banaszek ma 27 lat, urodził się w Chełmie, ostatnie lata spędził w Warszawie. Był doradcą ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła.