"Wprowadzenie do Biblii Aramejskiej" zaprezentowano na KUL. To cykl tłumaczeń pisma świętego z jednego z dwóch historycznych języków, w którym było spisywane. Bibliści z KUL chcą przetłumaczyć w ten sposób cały pięcioksiąg Starego Testamentu.

Po niewoli babilońskiej Izraelici zaczęli mówić po aramejsku, a w synagogach teksty były odczytywane po hebrajsku. Wierni przestawali rozumieć Pismo Święte, zatem pojawiła się naturalna konieczność opracowania tłumaczenia - tak powstały targumy - tłumaczenia nie literalne, a objaśnienia i komentarze. Tak powstała Biblia Aramejska. Targumy odkryto w Bibliotece Watykańskiej.

Targumy postanowili przetłumaczyć na język polski naukowcy z KUL. Do tej pory udało im się opracować Księgę Rodzaju i Wyjścia. Opracowania powstają we współpracy ze stroną żydowską, gdyż Biblia Aramejska to jednocześnie Tora i cała literatura żydowska. Stanowią one komentarz do Starego Testamentu w wydaniu chrześcijańskim.

Do przetłumaczenia pozostają księgi: Kapłańska, Liczb i Powtórzonego Prawa.