Poseł Jakub Kulesza zapowiada interwencję dotyczącą zmian w regulacjach na rynku gazowym oraz nawozów sztucznych. Według posła, poprzez zaostrzenie zasad obrotu gazem ziemnym, przewidywany jest wzrost cen hurtowych tego surowca o 22 proc. W środę spotkał się z dziennikarzami przy bramie puławskich Azotów, bo jego zdaniem dla Zakładów Azotowych w Puławach oznacza to wzrost kosztów i spadek marży.

Poseł Jakub Kulesza wystosował interpelację do Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego oraz do Minister Finansów Teresy Czerwińskiej, w której wyraził swoje zaniepokojenie sytuacją, która może mieć bezpośredni wpływ na Zakłady Azotowe w Puławach.

Jak przewiduje poseł Kulesza, nieuczciwa konkurencja, głównie ze strony rosyjskich producentów nawozów, którzy wykorzystują swoją przewagę wynikającą z dostępu do taniego surowca, doprowadzi do pogłębienia niekorzystnej sytuacji puławskich Azotów.