Związkowcy z NSZZ "Solidarność" Regionu Środkowo-Wschodniego będą domagać się od rządu opracowania programu rządowego dotyczącego rynku pracy. Taką decyzję podjęli delegaci podczas zjazdu, który odbywa się w Świdniku.

Uchwała programowa regionalnej "Solidarności" dotyczy lat 2018-22. Związkowcy przekonują, że województwo lubelskie znajduje się w czołówce najbiedniejszych regionów w Unii Europejskiej, co ma potwierdzenie w przeliczeniu PKB regionu na jednego mieszkańca.

Zdaniem związkowców, w sferze budżetowej, należy wyrównać poziom wynagrodzeń w województwach. Na tym w ciągu najbliższych lat będą skupiali się związkowcy z regionalnej "Solidarności".