To kapłan archidiecezji lubelskiej, który łączy w sobie dwa światy: Polski i Izraela. Urodził się jako Żyd, z holocaustu ocaliły go polskie rodziny. Po wojnie przyjął chrzest. Sam o sobie mówi - ambasador Polski i Izraela.

To człowiek dialogu i budowania mostów, wybitna postać i wyjątkowy kapłan. Sam o sobie mówi, że za swoje dwie ojczyzny -Polskę i Izrael oddałby życie. Z Lublinem związany od najmłodszych lat, od momentu kiedy trafił do domu dziecka.

Ks. Grzegorz Pawłowski urodził się 23 sierpnia 1931 roku w rodzinie zamojskich żydów jako Jakub Hersz Griner. W czasie wojny stracił najbliższych. Jemu udało się zbiec.Trafił do domu dziecka w Lublinie, później do Puław, gdzie skończył liceum. Do Seminarium wstąpił na początku lat 50' a święcenia kapłańskie przyjął 60 lat temu. Po odnalezieniu brata, w 1970 roku wyjechał do Izraela i tam jako katolicki duszpasterz pracował ze wspólnotami języka hebrajskiego i Polonii.

Decyzją Rady Miasta ks. infułat Grezgorz Pawłowski został odznaczony tytułem Honorowego Obywatela Lublina . Ks. Grzegorz Pawłowski od kilku lat także pisze, do tej pory udało się wydać 8 książek jego autorstwa. Ks. infułat Grzegorz Pawłowski jest 12-tą osobą z tytułem Honorowego Obywatela Lublina.