Marian Król ponownie przewodniczącym Lubelskiej Solidarności. Został dziś wybrany na kolejną kadencję. Wybrali go delegaci na dzisiejszym Zjeździe Wyborczym w Świdniku. Dla związkowców to nie tylko wybory władz. To także okazja do wskazania wyzwań dla Solidarności.

Marian Król był jedynym kandydatem. Został wybrany przewodniczącym regionu środkowo-wschodniego NSZZ solidarność na kolejną kadencję. W Solidarności jest od 38 lat , był uczestnikiem strajku w WSK Świdnik w lipcu 1980 roku.

O wyzwaniach jakie stoją przed Niezależnym Samorządnym Związku Zawodowym „Solidarność" mówił także Piotr Duda, który był obecny na Walnym Zebraniu Delegatów lubelskiej Solidarności. Teraz jak mówił Piotr Duda związkowcy z Solidarności będą się zastanawiać ,co dalej z kodeksem pracy.

NSZZ „Solidarność” to największy w naszym kraju związek zawodowy. W regionie Środkowo-Wschodnim należy do niego prawie 22 tysiące członków. Delegaci najmłodsi stażem, są w Solidarności od roku.

Oprócz wyboru nowego przewodniczącego lubelskiej Solidarności, władze związku podsumowały obecną czteroletnią kadencje. Na jutrzejszych obradach będą dyskutowac nad przyjęciem uchwały programowej na lata 2018-22, będzie też debata nad sytuacją społeczno-gospodarczą Lubelszczyzny.