Przed seminariami coraz więcej wyzwań. Przede wszystkim chodzi o mniej powołań, ale także o kierunki kształcenia. Uczestnicy międzynarodowego sympozjum na KUL, mówią wprost, że kościół powinien jeszcze skuteczniej dotrzeć do ludzi młodych.

Metropolitalne Seminarium Duchowne w Lublinie. Zdecydowanie najstarsza uczelnia w Lublinie, bo istnieje od 300 lat. W tej chwili kształci blisko stu alumnów i odczuwa spadek liczby powołań.

Diecezjalnych seminariów w Polsce jest prawie 40. Niż demograficzny to wcale nie jedyny problem z jakim się zmagają. I to dotyczy nie tylko seminariów, ale całego kościoła.

I to jedno z pytań, na które odpowiedzi szukają uczestnicy międzynarodowego sympozjum na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Seminarium duchowne jest integralną częścią Wydziału Teologii KUL.

Od tego w jakim kierunku rozwinie się przyszłość seminariów i kształcenie przyszłych księży zależy bardzo wiele. Choćby w krajach, ogarniętych wojną, na co zwraca uwagę ks.prof. We wtorek drugi dzień sympozjum na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Zainteresowani przyszłością kościoła, mogą wziąć w nim udział.