Mają swoje marzenia i potrzeby. Świat stoi przed nimi otworem. Mają także bagaż doświadczeń, nieporównywalny z ich rówieśnikami. Dzieci z domu dziecka. W Białej Podlaskiej na adopcję czeka ich dwadzieścioro pięcioro. Władze miasta rozpoczęły kampanię promującą rodzicielstwo zastępcze.

Zdaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej potrzeba ośmiu rodzin o wielkich sercach. Pierwszy krok dla rodziny zastępczej to szczera chęć. Dalszego wsparcia udziela MOPS.

Na wychowanie niespokrewnionego dziecka rodzina otrzymuje 1000 zł miesięcznie i inne świadczenia. Po trzech latach można uzyskać pensję za prowadzenie zawodowej rodziny zastępczej.

Wkrótce w Białej Podlaskiej powstanie spot promujący rodzicielstwo zastępcze. Wystartuje także specjalna strona internetowa.