Tu ważna jest rzeczowość, sposób prezentacji argumentów, ich analiza i retoryka - to decyduje o jakości debaty. Na UMCS cztery drużyny wyłonione w poprzednich etapach walczą o wejście do finału. To eliminacje w ramach studenckich Debat Europejskich. Lublin jest jednym z dwóch miast, w których są prowadzone debaty oksfordzkie, które przygotowują młodzież do życia publicznego.