Naukowcy i doktoranci KUL zachęcają we wspólnej publikacji do społecznej potrzeby pamięci o Kardynale Stefanie Wyszyńskim Prymasie Tysiąclecia. Promocja książki nie bez powodu odbyła się w sali jego imienia w lubelskim ratuszu.

Publikacja pod redakcją Aliny Rynio i Magdaleny Parzyszek składa się z trzech części. Pierwsza obejmuje duchowe dziedzictwo Prymasa i pokazuje go jako obrońcę Kościoła. Czternaście artykułów to pokłosie ubiegłorocznej konferencji w Lublinie.

W drugiej części są współczesne formy pamięci o Kardynale - m.in. szkoły jego imienia i działalność Stowarzyszenia „Civitas Christiana”. Część trzecią stworzyli doktoranci KUL - wykonali plakaty i postery związane z postacią Stefana Wyszyńskiego. Książka „Społeczna potrzeba pamięci. Osoba i dzieło Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia” została wydana przez Towarzystwo Naukowe KUL.