Nowy sprzęt, przebudowa głównej infrastruktury i inteligentny system zarządzania. To projekt modernizacji kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Białej Podlaskiej. Będzie realizowany przez kilka lat, w ramach 10 kontraktów. Umowa na finansowanie już jest podpisana.

53 mln zł tyle wart jest cały projekt przebudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków wraz z przepompownia oraz całym systemem wodociągowo-kanalizacyjnym. To jedna z największych miejskich inwestycji w Białej Podlaskiej.

Dzięki tej inwestycji sytuacja ulegnie diametralnej zmianie, a co więcej będzie tez bezpieczniej.

Wraz z projektem modernizacji realizowany jest inteligentny system zarzadzania siecią. w mieszkaniach zamontowane będą radiowe wodomierze, a wszystkie awarie będą sygnalizowane zdalnie. Umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest już podpisana. Realizacja projektu rozpocznie się jeszcze w tym roku, a trwać będzie 3 lata.

Ostatni remont oczyszczalni miał miejsce 20 lat temu. Władze miasta zapowiadają, ze dzięki modernizacji ceny za odprowadzanie ścieków i zakupów wody nie ulegną zmianie. W tej chwil mieszkańcy Białej Podlaskiej maja jedne z najniższych opłat w Polsce - za metr sześcienny wody i odprowadzonych ścieków mieszkańcy płacą sześć złotych i pięćdziesiąt sześć groszy.