Jaką nazwę ma nosić przedłużenie ulicy Bohaterów Monte Cassino? Radni Platformy Obywatelskiej chcieli aby patronem ulicy został Tadeusz Morawiecki, radni Prawa i Sprawiedliwości aby była to Danuta Siedzikówna "INKA". Ostatecznie głosowanie w tej sprawie przełożono. Tymczasem pojawiła się jeszcze jedna propozycja - tym razem - od radnych Wspólnego Lublina.

Nową nazwę ma otrzymać powstające przedłużenie ulicy Bohaterów Monte Cassino. Radni Platformy Obywatelskiej chcą uhonorować Tadeusza Morawieckiego. Radni Prawa i Sprawiedliwości z kolei sanitariuszkę Armii Krajowej "Inkę" straconą przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa. Z powodów proceduralnych oba projekty zostały wycofane z porządku obrad.

Radni trzyosobowego klubu Wspólny Lublin zasugerowali jeszcze inną nazwę - arcybiskupa Józefa Życińskiego, zmarłego metropolity lubelskiego. Wobec tej propozycji zarówno radni PO jak i radni PiS są jednak sceptyczni.

Nie oficjalnie wiemy, że salomonowe rozwiązanie miał w zanadrzu prezydent Lublina. Część ulicy chciał nazwać imieniem Tadeusza Mazowieckiego, a drugą część Danuty Siedzikówny. Ale wobec wycofania projektów, nie zgłosił swojego pomysłu i temat został przełożony na następną sesję.

W sprawie upamiętnień pewne po dzisiejszej sesji jest jedno - nieopodal Muzeum na Majdanku stanie pomnik błogosławionego księdza Emiliana Kowcza, nazywanego proboszczem Majdanka - orędownika pokojowego współistnienia Żydów, Ukraińców i Polaków. Na to radni wyrazili zgodę.

Pomnik "proboszcza Majdanka" ma być gotowy w przyszłym roku.