Dziś rozpoczął się Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. To bezpłatne porady prawne i psychologiczne na terenie całej Polski.Celem jest także przełamanie strachu i milczenia ofiar, które czesto boją się mówić o tym, co je spotkało.

Strach przed oprawcą, przed sąsiadami, przed opinią innych, strach, że mimo zgłoszenia sprawy nic się nie zmieni. Tak często myśla ofiary przemocy domowej i nikomu nie mówią o tym, co spotyka je w czterech ścianach. Bardzo czesto te osoby są zagubione nie wiedzą gdzie i do kogo się zgłosić.

Pomoc udzielana jest w sądach, prokuraturach, na komendach policji, po to, żeby dostęp do niej był przez ten tydzień jak najłatwiejszy. Bardzo często bowiem, z różnych względów, ofiary przestępstw nie chcą mówić o tym co przeszły.",br>
Poniedziałek to pierwszy dzień trwania akcji. Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przetępstwem, trwa do 2 lutego. Godziny udzielania bezpłatnych porad można znaleźć na stronach internetowych sądów, prokuratur czy komend policji.