Grupa Azoty podpisała list intencyjny współpracy z Instytutem Nowych Syntez Chemicznych w Puławach. Choć współpraca ta trwa od lat, to będzie ona zacieśniona szczególnie w obszarze badawczo-rozwojowo-innowacyjnym. W praktyce to oznacza na przykład produkcję dla Azotów inteligentnych nawozów i dominację nad konkurencją.

Dzięki tej współpracy puławski instytut może liczyć na jeszcze większe wsparcie finansowe. Pozwoli na poszerzenie pola badań naukowych, pracę nad nowymi technologiami. To z kolei krok do produkcji m.in. inteligentnych nawozów.

Grupa Azoty współpracuje z instytutem od początku swego istnienia. Do tej pory przekazała instytutowi 80 mln zł i planuje kolejne inwestycje w badania naukowe. Grupa Azoty Puławy w ramach współpracy przeznaczy na rozwój instytutu większe pieniądze. Nakłady inwestycyjne spółki w 2017 roku wyniosły miliard trzysta milionów, 40 % pozostało w Puławach.

Na usystematyzowaniu współpracy skorzystają także puławskie Azoty. Grupa Azoty Puławy to największy koncern chemiczny w Polsce i jedna z kluczowych grup kapitałowych branży nawozowo- chemicznej w Europie.