"Pokój! Pokój dalekim i bliskim" - to tegoroczne hasło Dnia Judaizmu. W Kościele katolickim jest obchodzony już po raz 21. Chodzi o propagowanie dialogu między chrześcijaństwem a judaizmem, jak również o wspólną modlitwę i refleksję nad związkami obu religii.

"Starsi bracia w wierze" - tego określenia w stosunku do wyznawców judaizmu kilkakrotnie w trakcie swojego pontyfikatu użył Jan Paweł II, a to określenie jednoznacznie nawiązuje do wspólnej tradycji chrześcijaństwa i judaizmu - wiary Abrahama. Temu dialogowi służy Dzień Judaizmu.

W Lublinie Żydzi i katolicy wspólnie modlili się w Metropolitalnym Seminarium Duchownym. Odśpiewano między innymi Szema Izrael - jedną z dwóch najważniejszych modlitw judaizmu. Zorganizowano również panel dyskusyjny wokół postaci Jana Karskiego - emisariusza Polskiego Państwa Podziemnego, który zaniósł informacje o Holocauście na zachód Europy.

Dzień Judaizmu jest obchodzony w przeddzień Tygodnia Modlitw i Jedność Chrześcijan. Główne uroczystości odbywają się w Warszawie. Przewodniczą im metropolita warszawski kard. Kazimierz Nuczy i Naczelny Rabin Polski Michael Schurdich.