Znamy laureatów 13. edycji konkursu Bene Meritus Terrae Lublinensi. Ideą konkursu jest pokazanie osób, instytucji i firm godnych naśladowania, a działających w naszym regionie.

W tym roku laureatów jest czterech. Nagrody wręczano w trzech kategoriach. Kapituła przyznała również jedno wyróżnienie - dla prof. Bogusława Marka.

W kategorii "nauka" nagrodę otrzymał prof. Piotr Gutowski. W kategorii "kultura" wyróżniono dra Łukasza Marcińczaka. Od roku 2006 jest współpracownikiem kwartalnika „Akcent”, na łamach którego publikuje eseje, recenzje i szkice na temat twórców z kręgu „Kultury" paryskiej oraz wielokulturowej przeszłości Lublina i Lubelszczyzny.

W kategorii "biznes" wyróżniono Romana Raka, założyciela Fundacji Parasol Roztocza, która pomaga i wspiera m.in. dzieci niepełnosprawne i seniorów.

Konkurs to wspólny pomysł firm Vena Art i Intrograf, a nagrodzonych wybierają przedstawiciele lubelskich mediów.

Od lat nierozerwalnie związany z tym przedsięwzięciem jest specjalny kalendarz. Wyjątkowy, bo pokazuje Lubelszczyznę z wielu perspektyw i nie można go nigdzie kupić. Trafia do wąskiego grona osób.