"Jan Pocek. Ponadczasowy wymiar dzieła literackiego" to hasło konferencji naukowej, na której przedstawiano postać oraz twórczość wybitnego twórcy ludowego wywodzącego się z Kalenia na Lubelszczyźnie.

Jan Pocek, oprócz twórczości literackiej, zajmował się pracą na roli. Jego poezja z pozoru prosta to przede wszystkim uwielbienie otaczającego go świata z mocnym akcentem na klimat zakorzeniony w kulturze ludowej.

Jan Pocek jest autorem kilkuset wierszy. Pierwsze ukazały się w "Chłopskiej drodze" i "Orce" w 1959 roku. W tym samym roku otrzymał pierwszą nagrodę w konkursie poetów Ludowych ogłoszonym przez Lubelski Oddział Stowarzyszenia PAX. Był założycielem Stowarzyszenia Twórców Ludowych w 1968 roku.

Konferencji towarzyszyła wystawa "Jan Pocek 1917-1971". Spotkanie zorganizowały: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie i Stowarzyszenie Twórców Ludowych - współorganizator projektu.