W kryptach pod bazyliką Najświętszej Marii Panny pochowani są między innymi biskupi uniccy. Po zakończeniu prac krypty będą dostępne dla turystów.

Wśród pochowanych osób znajduje się biskup chełmski Porfiriusz Skarbek-Ważyński, który wspierał Insurekcję Kościuszkowską, organizował na jej rzecz szeroki ruch wsparcia, a z jej samym naczelnikiem osobiście spotkał się w chełmskiej bazylice. Teraz ciało duchownego ma zostać złożone w oddzielnym sarkofagu. Szczątki reszty biskupów unickich złożone będą w specjalnym ossuarium.

Archeolodzy pod bazyliką NNP odkryli również tunel łączący krypty z pobliskim klasztorem bazylianów. Krypty z sarkofagiem biskupa Skarbka-Ważyńskiego, ossuarium i tunel najwcześniej za rok będą dostępne dla turystów. Zostanie odprawiony również uroczysty, powtórny pochówek biskupów.

Prace archeologiczne w kryptach pod chełmską bazylika trwają od 2013 roku. Przez te lata archeolodzy zbadali ponad 200 grobów. Jeśli uda się uzyskać dofinansowanie prace będą kontynuowane w przyszłym roku.