Jest wielkim przyjacielem Łukowa i za tę przyjaźń ksiądz profesor Stanisław Zięba został doceniony. Na uroczystej sesji Rady Miasta otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Łukowa. Ksiądz profesor Stanisław Zięba był dziekanem wydziału matematyczno-przyrodniczego KUL i prorektorem tej uczelni.