Są precyzyjne informacje o liczbie zatrudnionych nauczycieli po wprowadzeniu reformy edukacji. Przekazało je ministerstwo, a dziś, w regionach - kuratorzy. Etatów nauczycielskich w szkołach publicznych i niepublicznych jest więcej - w Polsce o ponad 17 700. W województwie lubelskim także widać wzrost.

W województwie lubelskim jest 737 szkół podstawowych. Z tego 200 to małe szkoły, w których uczy się do 70 uczniów. W ubiegłym roku tych placówek było o ponad 50 więcej. Tylko w Lublinie liczba etatów wzrosła o 188. Informacje o danych pochodzą z Systemu Informacji Oświaty - to dane wprowadzane przez szkoły i organy prowadzące, a przekazane do kuratorium. Dziś jest dobrze, jednak nie wiadomo czy ta tendencja się utrzyma - mówią nauczyciele.

Nowe etaty wymusiły m.in. lekcje fizyki, chemii czy języków obcych wprowadzone reformą do szkół podstawowych.

Zmalała natomiast liczba uczniów w szkołach województwa lubelskiego. Porównując to z ubiegłym rokiem, jest ich mniej o ponad 4 tysiące - to tak jakby 10 szkół zniknęło z mapy Lubelszczyzny.