Coraz bliżej budowy Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem w Białej Podlaskiej. Stowarzyszenie Wspólny Świat otrzyma blisko 3 mln zł unijnego dofinansowania do pierwszego etapu inwestycji, czyli Ośrodka Terapii i Diagnostyki z przedszkolem dla dzieci z autyzmem. Radość z wyników konkursu w ramach RPO Województwa Lubelskiego jest tym większa, że zbiega się z 10-leciem powstania stowarzyszenia.

Marzenia powoli się spełniają – mówią członkowie Stowarzyszenia „Wspólny Świat” z Białej Podlaskiej. Starania o budowę Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem trwają od dłuższego czasu, ale teraz nabierają realnego kształtu.

Podopiecznych z autyzmem w stowarzyszeniu rzeczywiście przybywa, nie brakuje też problemów lokalowych.

Celem jest zorganizowanie kompleksowego systemu wsparcia. Ośrodek terapii i diagnostyki oraz przedszkole dla dzieci z autyzmem to pierwszy etap. W planach jest budowa szkoły podstawowej dla dzieci z autyzmem oraz szkoły przysposabiającej do pracy i środowiskowego dom samopomocy. Ostatni etap to mieszkania treningowe, a docelowo dom stałego pobytu dla dorosłych z autyzmem.

Dofinansowanie w ramach RPO Województwa Lubelskiego to ok. 40 procent kwoty potrzebnej do budowy centrum. Stowarzyszenie musi zabezpieczyć wkład własny do inwestycji i zdobyć wsparcie na jej kolejne etapy. Liczy tu m.in. na hojność darczyńców.