Pół wieku temu prof. Kazimierz Goebel obronił pracę doktorską na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS w Lublinie. Zajmuje się analizą matematyczną, a w szczególności teorią punktów stałych. Dziś po 50 latach ten doktorat w obecności wielu gości został uroczyście odnowiony.

Prof. Kazimierz Goebel urodził się w Warszawie, ale kształcił w Lublinie. Tytuł doktora nauk matematycznych otrzymał w 1967, a 10 lat później - tytuł profesora. Pełnił także funkcje rektora i prorektora Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej. W tym czasie na uczelni pojawił się zwyczaj odnawiania doktoratów.

Profesor w swoim dorobku naukowym ma wiele publikacji w języku polskim i angielskim. Za wybitne osiągnięcia na polu nauki oraz za działalność społeczną był wielokrotnie wyróżniany i odznaczany. Uczniowie profesora doceniają w nim nie tylko naukowy dorobek - podkreślają, że to wymagający, ale bardzo ciepły człowiek.

Osiągnięcia naukowe i dydaktyczne profesora docenione zostały również poza granicami kraju, gdzie był zatrudniany - na uniwersytetach w Stanach Zjednoczonych, Japonii czy Meksyku.