Do Tomaszowa Lubelskiego przyjechali samorządowcy, naukowcy, przedsiębiorcy i ludzie władzy. Przyjechali na III Wschodnie Forum Samorządowo-Gospodarcze. Forum międzynarodowe. Po raz pierwszy wzięli w nim udział Białorusini, a po raz kolejny Ukraińcy.

Tomaszów Lubelski wielkimi krokami zbliża się do tytułu wschodniej stolicy Lubelszczyzny we współpracy transgranicznej z Ukrainą. Świadczy o tym m.in. dzisiejsza umowa o z ukraińskim miastem Fastów.

Współpracę z naszymi wschodnimi sąsiadami wspiera także Ministerstwo Rozwoju między innymi poprzez program Polska-Białoruś-Ukraina, na który przeznaczyło ponad 165 mln euro. Dzisiejszy kongres to także spotkanie naukowców, którzy wspierają współpracę.

To już III Wschodnie Forum Samorządowo-Gospodarcze, na którym spotkali się samorządowcy, przedstawiciele władz państwowych, naukowcy i przedsiębiorcy z Polski, Ukrainy i Białorusi by wypracować najlepsze formy współdziałnia.