Więcej budujemy, więcej kupujemy mieszkań i spada bezrobocie. To najnowsze dane Urzędu Statystycznego dotyczące województwa lubelskiego. Szczególnie udany był sierpień, a niektóre wskaźniki dotyczącego naszego regionu są najlepsze od lat.

Tak zwane bezrobocie rejestrowane spada od czterech lat i jest najniższe od dawna. W tej chwili to niespełna 9 procent. Pozytywna informacja dotyczy także branży budowlanej. Liczby nie kłamią, bo oddanych do użytku mieszkań jest o prawie 6 procent więcej niż przed rokiem.

Te dobre informacje zbiegają się z podpisaniem przez lubelski Urząd Statystyczny umowy o ścisłej współpracy ze swoim odpowiednikiem we Lwowie.

Urząd Statystyczny w Lublinie regularnie zbiera dane dotyczące różnych dziedzin naszego życia. Pomagają one nakreślać cele i kierunki rozwoju gospodarki, ale też reagować, kiedy statystyki są niepokojące.