Rozwija się kraśnicka Strefa Inwestycji. Jest w niej nowa firma, miejscowa i zajmująca się produkcją opakowań drukowanych. Teraz spółka skorzysta z możliwości rozszerzenia produkcji, a to szansa na nowe miejsca pracy, na które mieszkańcy Kraśnika czekają.

Dziś w strefie Inwestycji Kraśnik działają trzy firmy - fabryka okien, drzwi i stolarki, fabryka starego drewna oraz przetwórnia owocowo warzywna. Niebawem budowę hali rozpocznie kolejna. To kraśnicki zakład rzemieślniczo-wielobranżowy.

Miejsca pracy są potrzebne - nie mają wątpliwości mieszkańcy. W ubiegłym roku powiat kraśnicki był jednym z tych w województwie, w którym przybyło najwięcej bezrobotnych. Bez pracy jest ponad 5 tysięcy osób. Dlatego samorząd stara się wspierać przedsiębiorców, którzy chcą w Kraśniku inwestować, nie tylko w Stefie Inwestycji.

Nowy inwestor w strefie planuje rozpocząć budowę w pierwszym kwartale 2018 roku. Zapowiada, że rozszerzy produkcję o nowe linie technologiczne, a to oznacza, że będą nowe miejsca pracy.