Wojewoda lubelski może kontrolować realizację inwestycji z Regionalnego Funduszu Operacyjnego na lata 2014-2020. Tym samym beneficjenci tych inwestycji swoje uwagi mogą zgłaszać także do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Program kontroli opracuje Ministerstwo Rozwoju.