Rodziny zastępcze pilnie poszukiwane. To najbardziej zbliżona do naturalnego środowiska forma opieki nad dziećmi. Niestety, jak wynika z informacji bialskiego MOPR, brakuje kandydatów.

Rodzicielstwo zastępcze pozwala dzieciom opuszczonym i osieroconym dorastać i wychowywać się w rodzinie. Mają w niej poczucie bezpieczeństwa, troskę i uczucie. Niestety chętnych na rodziców zastępczych jest coraz mniej. Brak chętnych oznacza dla dzieci dłuższe oczekiwanie na swój dom.

Umieszczenie dzieci w instytucjach opiekuńczo - wychowawczych jest ostatecznością. Ale jeśli nie ma innych możliwości, sąd decyduje się na taki krok.

Nie tylko małżeństwa mogą się starać o status rodzica zastępczego, mogą nim być osoby samotne. Na terenie Białej Podlaskiej jest obecnie 47 rodzin zastępczych, pod opieką mają 60 dzieci.