Lublin obchodzi dziś okrągłą, 700-tną rocznicę nadania praw miejskich przez króla Władysława Łokietka. W 1317 roku rozpoczęła się historia miasta, która trwa do dziś. Historia wzlotów i upadków, wielkich ludzi i tragicznych wydarzeń. Dziś z tej okazji odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta wraz z przedstawicielami wszystkich miast partnerskich stolicy regionu. Do Lublina dotarł też dokument sprzed 700 lat.

Od tego dokumentu zaczęła się historia Lublina jako miasta. 15.08. 1317 prawa miejskie przyznał mu król Władysław Łokietek. Dokument jest jednym z największych skarbów nie tylko Lublina, ale i Polski. Na co dzień przechowywany jest w Archiwum Państwowym.

Nadanie Lublinowi praw miejskich pozwoliło budować pierwsze zręby samorządności. Samorządności, która przetrwała do dziś.

700 lat Lublina to historia wielkiego rozwoju miasta za czasu Jagiellonów, pożarów, rozbudowy i wchłaniania kolejnych terenów, rozwoju przemysłu i powstania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, tworzenia się polskiej państwowości po zaborach, wielokulturowości brutalnie i bezpowrotnie zniszczonej przez nazistów, wielkich duchownych - kardynała Stefana Wyszyńskiego i późniejszego papieża Karola Wojtyłę oraz zrywu robotników walczących o swoje prawa. Dziś Lublin to ponad 300 tys. mieszkańców, 5 państwowych i kilka prywatnych wyższych uczelni, wielomiliardowe inwestycje w rozwój i aktywne społeczeństwo obywatelskie.

W uroczystej sesji wzięło udział ponad 100 gości zagranicznych z 32 partnerskich i zaprzyjaźnionych miast.