Dobre tempo prac na budowie dwóch kluczowych dróg ekspresowych w regionie, czyli S12 i S17. Umożliwią one nie tylko łatwiejszą komunikację z województwem mazowieckim. Samorządy miejscowości położonych przy tych trasach liczą na rozwój gospodarczy.

Budowane odcinki S17 i S12 przebiegają między innymi przez teren gminy Końskowola. Władze gminy chcą przyciągnąć tu przedsiębiorców, oferując kilkanaście hektarów pod inwestycje. Na ten cel gmina zamierza przeznaczyć kilkaset tysięcy złotych. Inwestorów ma skusić atrakcyjne położenie, między drogami ekspresowymi. Niewykluczone są też ulgi podatkowe.

Na razie na budowie drogi S12 trwają prace ziemne, ale z każdym miesiącem ma przybywać odcinków z położoną warstwą bitumiczną. Drugi etap budowy obwodnicy Puław ma się zakończyć w maju przyszłego roku.

Pod koniec 2019 roku powinny skończyć się prace na ekspresówce do Warszawy. Prace ziemne trwają na odcinku od obwodnicy Kołbieli na Mazowszu do Węzła Kurów Zachód. Obiekty inżynieryjne wyeliminują konieczność pokonywania nielubianych przez kierowców miejsc - np. ronda w Żyrzynie.

Wojewoda mazowiecki pracuje nad wydaniem pozwoleń na prace drogowe między obwodnicami Kołbieli i Warszawy. Tym samym zamknięty zostanie proces decyzyjny na całej budowanej ekspresowce.