Goście: Piotr Gawryszczak - Wojewódzki Komendant OHP w Lublinie, Jacek Bury - komendant Środowiskowego Hufca Pracy w Lublinie, Fundacja Niepodległosci, Agnieszka Gąska - dyr. GOK w Wojciechowie