Elżbieta Tarasińska- pomaga zwierzętom

Ela wychowała się w miejscowości i w domu, gdzie zawsze szanowano zwierzęta. Nie potrafiła przejść obojętnie wobec chorego kota, czy ptaszka ze złamanym skrzydłem. Dorosła już Elżbieta jest prezesem Lubelskiego Animals- stowarzyszenia, którego członkowie nieodpłatnie pomagają zwierzętom bezdomnym, porzuconym, okaleczonym. Jako wolontariuszka codziennie odwiedza klinikę, troszcząc się o podopiecznych stowarzyszenia, ale w swoim domu też ma pokaźny zwierzyniec, bo trudno odmówić pomocy i schronienia potrzebującym zwierzakom. O sobie mówi: „Wydaje mi się, że ta pomoc to moja misja. Innego życia już sobie nie wyobrażam”.