Goście programu: Tadeusz Dziuba, dyrektor Wydziału Inwestycji i Remontów UM w Lublinie, Edward Balawejder – prezes Regionalnego Stowarzyszenia Zwolenników Kremacji oraz Tomasz Futera – burmistrz Kocka.