Gośćmi są: Tadeusz Górski - burmistrz Rejowca, Mirosław Kość - przewodniczący Rady Miejskiej w Rejowcu oraz Dorota Ignatjew - dyrektor Teatru im. J. Osterwy