Minister edukacji Anna Zalewska wzięła udział w zorganizowanej w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim Lubelskiej Regionalnej Konferencji Rad Rodziców. Podczas spotkania, minister mówiła o założeniach reformy oświaty. Rady mają wpływ m.in. na program wychowawczy, oceniają pracę nauczycieli, a nawet dyrektora szkoły. Wciąż jednak niewielu wie, jaka dokładnie jest ich rola i funkcja w systemie oświaty.

O miejscu i roli rodziców w polskim systemie oświatowym dyskutowali specjaliści i przedstawiciele rad rodziców z całej Lubelszczyzny na zorganizowanej z inicjatywy Fundacji "Rodzice-Szkole" Lubelskiej Regionalnej Konferencji Rad Rodziców.

W polskich szkołach rady rodziców pojawiły się na początku lat 90. ubiegłego wieku, ale ich ówczesna rola była mocno ograniczona. Nowe przepisy wprowadziły obowiązek stworzenia rady w każdej szkole publicznej, a także znacznie rozszerzyły ich uprawnienia.Obecnie rady rodziców są niezależnymi organami, partnerem dla dyrekcji i nauczycieli.

Takie konferencje odbywają się we wszystkich miastach wojewódzkich. Ich efektem ma być wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawie Ogólnopolskiego Porozumienia Rad Rodziców, które ma zostać przyjęte na zaplanowanej na 27 listopada w Warszawie I Ogólnopolskiej Konferencji Rad Rodziców.