Lubelscy uczniowie i studenci podążają śladem Bolesława Prusa i innych pozytywistów, w ramach Młodzieżowej Akademii Nowego Pozytywizmu. Bohaterem środowego spotkania w Instytucie Pedagogiki UMCS był nauczyciel i wychowawca - Józef Skłodowski, dziadek Marii Curie-Skłodowskiej.

Postać Józefa Skłodowskiego przybliżył dr Ireneusz Sadurski, historyk Lublina i autor monografii "Józef Skłodowski - nauczyciel, dyrektor i wychowawca w szkołach Królestwa Polskiego w okresie międzypowstaniowym".

Spotkanie było częścią "Jesieni z Pozytywistami Lubelskimi". W listopadzie będzie też wycieczka po Lublinie, konkursy i ogólnopolska konferencja naukowa, dotycząca pracy organicznej. Na koniec powstanie przewodnik - "Lublin Prusa i pozytywistów".