TVP3 Lublin obejmuje również opieką i patronatem medialnym ciekawe wydarzenia i inicjatywy. Naszym patronatem obejmujemy m.in. wystawy, koncerty, imprezy tematyczne, skierowane do szerokiego grona odbiorców.

Wniosek o przyznanie opieki lub patronatu medialnego należy skierować do Dyrektora Oddziału TVP3 Lublin, najpóźniej 21 dni przed planowanym przedsięwzięciem.

Wniosek o patronat medialny powinien zawierać:

• nazwę organizacji
• miejsce
• datę wydarzenia
• krótką charakterystykę (program lub opis wydarzenia)
• oczekiwania od TVP 3 Lublin jako patrona medialnego
• oferowane świadczenia organizatora
• załącznik graficzny (plakat, promujący wydarzenie lub zdjęcie ilustracyjne)
• podstawowe dane do kontaktu, w tym imię i nazwisko, telefon osoby odpowiedzialnej za koordynację wydarzenia oraz adres e-mail

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem patronatu. Organizator otrzymuje pisemną (e-mail) odpowiedź o przyznaniu patronatu.

W ramach patronatu informujemy o Państwa wydarzeniu na antenie TVP3 Lublin oraz na naszej stronie www.lublin.tvp.pl.

Na materiałach poligraficznych - drukach, zaproszeniach, plakatach oraz stronie/ stronach internetowych wydarzenia można używać wyłącznie logo TVP 3 Lublin przesłane przez TVP 3 Lublin.

Przyznanie patronatu TVP 3 Lublin zobowiązuje organizatora do przesłania na adres mailowy anna.michalowska@tvp.pl wizualizacji przedstawiającej wykorzystanie przekazanych materiałów promocyjnych TVP 3 Lublin (np. logo, roll-up, baner, itp.) podczas wydarzenia.

Objęcie patronatem medialnym wydarzenia nie zobowiązuje TVP 3 Lublin do przeprowadzenia relacji na antenie.

Jeśli będą Państwo zainteresowani szerszą promocją organizowanego przez siebie wydarzenia przygotowaliśmy atrakcyjną cenowo ofertę patronacką umożliwiające dotarcie do szerokiej grupy naszych odbiorców.

Zapytania dotyczące patronatów medialnych, promocji wydarzeń prosimy kierować do:

Biuro Reklamy TVP3 Lublin
Anna Michałowska
tel. 81 532 42 91, wew. 200

Zobacz nasze obecne patronaty medialne