Przez lata był tu Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych, od dziś jest Centrum Edukacyjno-Kongresowe. KUL nie rezygnuje z obecności w Tomaszowie Lubelskim. Zamiast kształcić studentów, których z roku na rok ubywało, władze uczelni postanowiły stworzyć miejsce, w którym będą mogły odbywać się wykłady i konferencje, ale też prowadzone będzie m.in. nauczanie języka polskiego czy organizowane imprezy kulturalne.

To ma być miejsce dla wszystkich mieszkańców Tomaszowa Lubelskiego, którzy znajdą tu nie tylko ciekawe wydarzenia popularnonaukowe, ale też i kulturalne czy społeczne. Centrum Edukacyjno-Kongresowe KUL powołane zostało w październiku tego roku. Ma kontynuować działalność uczelni, która z 1 października 2016 roku zakończy tu edukację prawników i ekonomistów.

O obecność środowiska akademickiego w Tomaszowie Lubelskim zabiegały też władze miasta. Niewykluczone, że w nowym centrum prowadzona będzie też działalność edukacyjna, w tym nauka języka polskiego dla cudzoziemców. Bliskość Ukrainy sprawia, że władze KUL zdecydowały o przeniesieniu do Tomaszowa siedziby dwóch swoich jednostek: Centrum Ucrainicum i Szkoły Prawa Ukraińskiego KUL.

Uroczystemu otwarciu centrum towarzyszyły zajęcia i warsztaty. Był też kiermasz książek i wystawa "Jan Paweł II dar dla Polski i dla świata".