Nałęczów rozbrzmiewa dźwiękiem skrzypiec. Rozpoczął się Trzeci Międzynarodowy Kurs Skrzypcowy im. Tadeusza Wrońskiego. Bierze w nim udział ponad stu wiolinistów, którzy doskonalą swoje umiejętności pod okiem mistrzów. Kursowi towarzyszą koncerty.

Sale nałęczowskiego liceum wypełnił dźwięk skrzypiec. Nicole Bronder przyjechała z Katowic. Ćwiczy pod okiem profesora Sławomira Tomasika. Przekrój wiekowy uczestników kursu jest duży. Jakub Grott jest studentem Akademii Muzycznej. Taki kurs to dla niego doskonalenie warsztatu, ale też nawiązywanie znajomości.

W ciągu dnia lekcje muzyki. Wieczorem koncerty. Dla młodych muzyków to chwila na sprawdzenie swoich umiejętności. Ale w Nałęczowie koncertować też będą mistrzowie wiolinistyki z Polski, Izraela i Japonii. Profesor Tomasik wystąpił na koncercie inauguracyjnym. To niepowtarzalna okazja do spotkania z muzyką, ale też niezwykłymi instrumentami.

Międzynarodowy Kurs mistrzowski i towarzyszące mu koncerty potrwają do 17 sierpnia.