Zakończył się proces Czeczenów oskarżonych o czynną napaść i grożenie funkcjonariuszom Straży Granicznej. Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej skazał trzech mężczyzn na kary roku więzienia w zawieszeniu na trzy lata. Chodzi o zdarzenie, do którego doszło w kwietniu ubiegłego roku w bialskim ośrodku dla cudzoziemców.

Zdaniem sądu trzej Czeczeni są winni czynnej napaści na strażników granicznych. Wydając wyrok w tej sprawie sędzia analizował m.in. zeznania pokrzywdzonych i zapis z monitoringu.

6 kwietnia 2017 roku funkcjonariusze próbowali deportować ze strzeżonego ośrodka w Białej Podlaskiej cudzoziemkę z dziećmi. Zdaniem sądu trzej Czeczeni: ojciec i jego dwaj synowie chcieli im to uniemożliwić.

Oskarżeni nie przyznali się do winy. Twierdzili, że to funkcjonariusze zachowywali się wobec nich brutalnie. Podczas procesu po stronie Czeczenów opowiedzieli się przedstawiciele różnych organizacji działających na rzecz praw uchodźców. Obrońca strażników granicznych wyrok w tej sprawie uznał za satysfakcjonujący.

Wcześniej prokuratura badała też, czy funkcjonariusze nie przekroczyli swoich uprawnień wobec Czeczenów stosując środki przymusu bezpośredniego. Postępowanie w tej sprawie zostało umorzone.