W Sosnowicy po trwających niemal dekadę pracach remontowo - konserwatorskich otworzono zabytkową cerkiew Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Ma 125 lat.

Szerokim zakresem prac objęte zostały renowacje zabytkowych cerkwi w Hrubieszowie,Sosnowicy,Sławatyczach i Kobylanach, które prowadzone były pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Przywrócono do życia wspaniały obiekt architektury cerkiewnej; Cerkiew Prawosławną Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Sosnowicy. Obiekt ten znajdował się w niemal całkowitej ruinie. Na przestrzeni ostatnich 10 lat udało się jednak przeprowadzić prace remontowo - budowlane, które doprowadziły obiekt do jego pierwotnego stanu.

Przez ostatnie dwa lata prace w cerkwi uległy znacznej intensyfikacji, a w ich finansowanie zaangażowano wiele projektów, w tym włączono środki własne parafii.