Zakończyła się kolejna edycja kolonii organizowanych przez środowiska kresowe dla ukraińskich dzieci w Polsce. Przez 2 tygodnie grupa 20 osób zwiedzała Roztocze, Łańcut i Warszawę i bawiła się z polską młodzieżą. Tak buduje się więzi i relacje między dwoma narodami.

Co roku do Polski przyjeżdżają dzieci z Krzemieńca, Kiwerec i Równego.

Kolonie są dofinansowywane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Z takich form wyjazdów korzystają także dzieci z Białorusi, Mołdawii i Rumunii.