Spółka Leonardo, w skład której wchodzą zakłady PZL Świdnik i Polska Grupa Zbrojeniowa, podpisały list intencyjny w sprawie budowy nowego śmigłowca AW 249. Najnowsza jednostka bojowa jest obecnie na etapie prac projektowych i - jak wszystko na to wskazuje - może w przyszłości zaspokoić potrzeby polskiej armii na tego typu jednostki.

Śmigłowiec ma być tworzony na potrzeby armii włoskiej i polskiej. Jak podkreślają obie strony, porozumienie otwiera nowe możliwości przed spółkami Polskiej Grupy Zbrojeniowej i świdnickim PZL w kwestii opracowywania i budowy nowych maszyn bojowych.

AW 249 ma być śmigłowcem o wadze do 8 ton i ładowności powyżej 1800 kg. Ma dysponować najnowocześniejszymi systemami komunikacji, tzw. elastycznym systemem uzbrojenia z uwzględnieniem pocisków powietrze-ziemia i powietrze-powietrze.

Nowe śmigłowce mają mieć zdolność operowania w każdych warunkach klimatycznych, a jednocześnie będą tańsze w eksploatacji w porównaniu z poprzednią generacją śmigłowców.