Groźba strajku w supermarketach Aldik Nova. Związkowcy chcą podwyżek płacy i wyższego ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej. Mówią, że teraz ich wynagrodzenie jest zbliżone do poziomu minimalnej płacy w Polsce. Aldik nowa odpowiada.

Podwyżka miesięcznje płacy zasadniczej o 500 złotych i wzrost miesięcznego ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej do 60 złotych- to dwa najważniejsze postulaty pracowników. Jak mówią związkowcy z Solidarności ze strony pracodawcy nie padły żadne propozycje pozwalające na zbliżenie stanowisk i zawarcie porozumienia dlatego pracownicy nie wykluczają strajku.

Spółka Aldik w przesłanym nam oświadczeniu pisze, firma zapewnia pracownikom rynkowe warunki wynagradzania. Pracownicy korzystają także z wielu atrakcyjnych benefitów pozapłacowych, m.in: pakiety medyczne, dofinansowanie do kart sportowych a spółka jest otwarta na dialog ze związkowcami. W wyniku zgłoszonych przez Organizację Zakładową żądań zaistniał w Spółce spór zbiorowy. Ze strony pracodawcy podjęte zostały działania wymagane przepisami prawa. O wejściu w spór zbiorowy Spółka zawiadomiła Okręgowego Inspektora Pracy. Obecnie Pracodawca jest w trakcie rokowań z Organizacją Zakładową a najbliższe spotkanie będzie miało miejsce w środę 11.07.2018 r.

Organizacja zakładowa NSZZ Solidarność ma poparcie zarządu regionu w walce o postulaty pracowników supermarketu. Od 27 czerwca związkowcy z Solidarności weszli w spór zbiorowy z pracodawcą.