Prawie 840 tys. złotych trafi do samorządów i lokalnych grup działania w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Dofinansowane zostały projekty, które szczególnie aktywizują i budują współpracę w małych społecznościach.

Niektóre samorządy wykorzystają dofinansowanie na rozwijanie tego, z czego słyną. Gmina Ostrówek przeznaczy 30 tys. złotych na promocję i festiwal zdrowej żywności. Inne gminy stawiają na rozwijanie przedsiębiorczości i aktywności wśród sołectw. Tak dotację spożytkuje Lokalna Grupa Działania "Kraina Wokół Lublina". Na dofinansowaniu skorzystają także dobrze znane inicjatywy, jak np. Święto Chleba w Skansenie.

Najważniejsze jest to, by zgłoszony projekt integorwał lokalną społeczność. O unijne środki aplikowali w tym roku autorzy około 40 projektów. W sumie dofinansowanie uzyskało 19 z nich.