Czterdziestolecie pracy naukowej świętuje prof. Karol Klauza. Ceniony teolog i medioznawca był pierwszym dyrektorem Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL. Profesor zaznacza, że każdy kto rozpoczyna przygodę z dziennikarstwem musi wiedzieć, że to zawód wymagający wielu talentów, ale i ciężkiej pracy.

Prof. Karol Klauza w latach 80. pełnił funkcję prezesa Koła Naukowego Teologów, przygotowując Tygodnie Eklezjologiczne, był koordynatorem prac zespołów redakcyjnych Encyklopedii katolickiej, pełnił funkcję prezesa Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy, współtworzył szkołę dziennikarską przy Oddziale Krakowskim Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy, przekształconą następnie w specjalizacje na Papieskiej Akademii Teologicznej.

Obecnie na KUL zawiązany jest także z Katedrą Teologii Ikony, której jest kierownikiem. Profesor Karol Klauza w tym roku świętuje nie tylko jubileusz pracy naukowej, ale także 70-lecie urodzin.